Шоқан Уәлиханов: Грум-Гржимайло Григорий Ефимович

(1860-1936)

Оның кейбір жарияланған еңбектері: «Алтышардың жағдайы туралы», «Жоңғария очерктері» және де өлгеннен кейін П.Семенов өңдеп шығарған мақаласының ғылыми маңызы бар. Әрі бұлар автордың жан-жақты білімді екенін және байқампаздығын анық көрсетеді.

Г. Е. Грум-Гржимайло

Орыс саяхатшысы, географ, зоолог, лепидоптеролог, Батыс Қытай, Памир, Тянь-Шань (1884-1890), Батыс Монғолия, Тыва және Қиыр Шығысты зерттеуші (1903-1914). Тұрфан сарқырамасын ашқан. Оның негізгі еңбектері Орталық Азияның физикалық, саяси, тарихи географиясы мен этнографиясына, сондай-ақ, оның энтомологиясына арналған.

Өзінің зерттеулерінде үнемі Шоқан Уәлихановтың еңбектеріне жүгінеді. 1891 жарияланған «Брокгауз бен Ефронның Энциклопедиялық сөздігі» анықтамалық мақаласын Г.Грум-Гржимайло жазған еді.

 

Материалдар: